Skip to main content
Skip table of contents

Kamera Tanımlama

Kamera Tanımla ve Kamera Oluştur komutları ile perspektif ekranda farklı bakış açılarında çalıştıktan sonra tekrar ayarlamaya gerek kalmadan aynı bakış açısına dönebilmek için kamera tanımlanır.

Kamera Tanımla Komutunun Yeri

Ribbon menü Görselleştirme sekmesi Işık - Kamera başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kamera Oluştur Komutunun Yeri

Perspektif pencerede farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Kamera oluştur komutuna ulaşabilirsiniz.

Perspektif Penceresinde Kamera Oluşturma İşlem Adımları

Perspektif penceresinde görüşünüzü ayarladıktan sonra kamera tanımlayabilirsiniz.

  • Bakış açınızı ayarlayın.

  • Perspektif ekranda farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Açılan listeden kamera oluştur satırını tıklayın.

  • Kamera yerleşecektir.

İşlem adımı

Perspektif pencerede bakış açısının ayarlanması

Kamera oluştur satırına tıklanması

Kameranın oluşması

Plan Penceresinde Kamera Tanımlama İşlem Adımları

Plan penceresinde kamerayı yerleştirip kot vererek tanımlayabilirsiniz.

  • Ribbon menüde Kamera Tanımla ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanını tıklayın.

  • Fareyi oynatarak kamerayı döndürün.

  • İstediğiniz yöne geldiğinde, farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Kamera yerleşecektir.

  • Kamerayı yerleştirmeden önce ya da sonra kamera ayarlarına girerek kot, doğrultu, bakış açısı gibi ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

İşlem adımı

Çizim alanında kameranın yerinin belirlenmesi

Kamera yönünün belirlenmesi

Kameranın oluşması


Sonraki Konu

Render

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.