DWG Export

ideCAD programında oluşturulan projeler DWG formatında kaydedilebilir. Bunun için DWG export komutu kullanılır

 • DWG olarak kaydetmek istediğiniz kat ya da çizim penceresine geçin.

 • ideCAD logosu /Export/DWG-DXF-DWF satırını tıklayın.

 • DWG/DXF/DWF kaydetme penceresi ekrana gelecektir.

 • Dosya Adı satırına bir isim yazıp Kaydet butonuna tıklayın.

 • DWG/DXF Export Seçenekleri diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda gerekli parametreleri ayarlayın.

 • Tamam butonunu tıklayın.

 • Aktarmak istediğiniz çizimleri işaretleyin. Her bir çizim ayrı dosyalar olarak diskinize kayıt edilecektir.

Seçenekler ve Açıklamaları

Çizimler

Aktarmak istenilen çizimler işaretlenir. Seçilen çizimler ayrı dosyalar olarak export edilir.

Kat planı modu

Seçilen kat planlarında mimari moddaki statik moddaki veya her iki moddaki çizimler export export edilebilir.

Blok olarak kaydet

Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak gelir.

Parçalanmış olarak kaydet

Objeleri oluşturulan her bir çizgi, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılır.

Dış çizgi olarak kaydet

Çizimdeki tüm yazılar dış çizgiye dönüştürülür.

Autocad standart fontu olarak kaydet

Çizimde kullanılan yazılar AutoCAD’in standart yazı tipine dönüştürülür (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.)

True type olarak kaydet

AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına yazılar True Type olarak aktarılır

Yazı boyutlarını küçült

İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür.

En yakın renklere dönüştür

Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür.

Temel renklere dönüştür

Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür.

Siyah olarak (CTB renkleri)

Tüm çizgileri siyaha dönüştürür.

Bir çizim birimi

 Export edilen çizimde birim ölçü değeri seçilir

DWG/DXF/DWF Export Tek

Aktif çalışma penceresini  DWG/DXF/DWF olarak aktarır.

Seçenekler ve Açıklamaları

Kat planı modu

Seçilen kat planlarında mimari moddaki statik moddaki veya her iki moddaki çizimler export export edilebilir.

Blok olarak kaydet

Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak gelir.

Parçalanmış olarak kaydet

Objeleri oluşturulan her bir çizgi, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılır.

Dış çizgi olarak kaydet

Çizimdeki tüm yazılar dış çizgiye dönüştürülür.

Autocad standart fontu olarak kaydet

Çizimde kullanılan yazılar AutoCAD’in standart yazı tipine dönüştürülür (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.)

True type olarak kaydet

AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına yazılar True Type olarak aktarılır

Yazı boyutlarını küçült

İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür.

En yakın renklere dönüştür

Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür.

Temel renklere dönüştür

Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür.

Siyah olarak (CTB renkleri)

Tüm çizgileri siyaha dönüştürür.

Bir çizim birimi

 Export edilen çizimde birim ölçü değeri seçilir

AutoCAD'de Kalem ve Renk Ayarları

ideCAD'de yapılmış olan kalem ve renk ayarlarının AutoCAD ortamına aktarımı için aşağıdaki yol izlenir.

 • Export işlemini yaptığınız klasörü açın.

 • DWG Export işlemi yapıldığında oluşturulan CTB uzantılı dosya seçip, kopyalayın (CTRL + C).

 • AutoCAD'de Print menüsünde Manage Plot Styles satırını tıklayın.

 • Açılan Plot Styles penceresine CTB dosyası yapıştırın (CTRL + V).

 • Print menüsü içerisindeki Plot satırına tıklayın.

 • Açılan diyalogda Plot Style Table (Pen Assignments) seçenekleri içerisinde yer alan DWG export için verdiğiniz proje ismini (ideCAD DWG Export.CTB) seçiniz.

 • Kağıt boyutu, ölçek, baskı alanı gibi seçenekler ayarlandıktan sonra Preview ile ön izleme ekranında çıktı alınacak paftanın kağıda yerleşimi kontrol edilebilir OK komutu ile çıktı alınabilir.