Skip to main content
Skip table of contents

İmport, Export Sorunları

ideCAD’de yer alan import ve export seçenekleri ile projeye farklı programlarda hazırlanmış farklı uzantılı dosyalar (ifc, dwg, dxf vb.) alınır, proje çalışmaları farklı uzantılı dosyalar (ifc, dwg, obj, pdf vb.) halinde kaydedilerek diğer programlarla paylaşılır. Import ve export işlemleri esnasında yaşanabilecek sorunlar ve olası çözüm önerileri bu başlık altında listelenmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.