Skip to main content
Skip table of contents

DWG export ettim kalem renk ayarları gelmedi. Nasıl getirebilirim?

ideCAD’de DWG export edildiğinde CTB uzantılı olarak bir dosya daha oluşturulur. Bu dosya renk ve kalem kalınlığı ayarlarını içerir.

ideCAD'de yapılmış olan kalem ve renk ayarlarının AutoCAD ortamına aktarımı için aşağıdaki yol izlenir.

  • Export işlemini yaptığınız klasörü açın.

  • DWG Export işlemi yapıldığında oluşturulan CTB uzantılı dosya seçip, kopyalayın (CTRL + C).

  • AutoCAD'de Print menüsünde Manage Plot Styles satırını tıklayın.

  • Açılan Plot Styles penceresine CTB dosyası yapıştırın (CTRL + V).

  • Print menüsü içerisindeki Plot satırına tıklayın.

  • Açılan diyalogda Plot Style Table (Pen Assignments) seçenekleri içerisinde yer alan DWG export için verdiğiniz proje ismini (ideCAD DWG Export.CTB) seçiniz.

  • Kağıt boyutu, ölçek, baskı alanı gibi seçenekler ayarlandıktan sonra Preview ile ön izleme ekranında çıktı alınacak paftanın kağıda yerleşimi kontrol edilebilir OK komutu ile çıktı alınabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.