Skip to main content
Skip table of contents

İstinat Duvarı Ayarları

İstinat Duvar Ayarları komutu ile boyutları, drenaj, sehpa donatısı, çizim, materyal seçimi, statik materyal gibi ayarlarına ulaşılır.

İstinat Duvarı Ayarları Diyaloğunun Yeri

İstinat duvarı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen İstinat Duvarı yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240510-101032.png

Özellikler

İstinat duvarı adı

image-20240510-101139.png

İstinat duvarının metrajda ve raporda görünecek adını girin.

Aktif Tarama

image-20240510-101147.png

İstinat duvarının rengini ve tarama tipini tıklandığında açılan pencereden seçin.

İstinat duvarı rengi

image-20240510-101155.png

İstinat duvarının rengini ve tarama tipini tıklandığında açılan pencereden seçin.

Çizgi Tipi

image-20240510-101204.png

Planda istinat duvarını oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Materyal

image-20240510-101216.png

İstinat duvarının katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilir. İstinad duvarı seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğu

image-20240510-101225.png

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 birim girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

İsim rengi

Planda görünen istinat duvarın isim rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ad yüksekliği

Planda görünen istinat duvarın isim yüksekliği seçilir

Planda adını göster

image-20240510-101243.png

İşaretlenmesi halinde çizim ekranında istinat duvarının adı görünür.

Kaçıklık

image-20240510-101257.png

İstinat duvarın nereden tanımlı olacağını belirleyen seçeneklerdir. İstinat duvarın iki ucundaki düğüm noktalarını birleştiren sanal aks, bakış yönüne göre istinat duvarın üst kenarı ile çakışacaksa üst, alt kenarı ile çakışacaksa alt, tam ortasından geçecekse orta seçeneği işaretlenir. Sanal kiriş aksı başka bir hattan geçecekse Tanımlı seçeneği işaretlenir ve alttaki veri giriş kutucuğuna, istinat duvarının üst kenarına göre mesafe  girilir.

Simetri

image-20240510-101307.png

İstinat duvarın kendi eksenine göre simetriğini alır.

Drenaj ve zemin parametreleri

image-20240510-101318.png

İstinat duvarı çizimlerinde, duvar üzerinde gösterilecek barbakanların ve drenaj borularının çaplarını, geri dolgu zeminine ait proctor oranı bilgilerini bu bölümde düzenleyebilirsiniz.

Sehpa donatısı

image-20240510-101327.png

İstinat duvarının temelinde kullanılacak sehpa donatısının çapı, boyutları ve metrekarede kaç adet kullanılacağını bu bölümden düzenleyebilirsiniz.

Boyutlar Sekmesi

Özellikler

Şematik çizim

İstinat duvarın şematik çizimi yer alır. Ayarlarda yapılan değişiklikler eş zamanlı olarak çizime yansıtılır. Düzenleme yapılan ayar satırının istinat duvarında nereyi tanımladığı mavi oklar ile şematik çizimde gösterilir.

Boyutlar

Diyalogda yanda gösterilen çizime göre boyutlar programa verilir.

Taban dişi

Taban dişi olacaksa seçenek işaretlenir ve taban dişi boyutları girilir.

Zemin parametreleri

Aktif ve pasif taraftaki toprağın yüksekliklerini ayarlayın. Ayrıca aktif tarafta bulunan toprağın istinat duvarı ile yaptığı açıyı da tanımlayabilirsiniz. Aktif ve pasif taraftaki toprağın yüksekliklerini ayarlayın. Ayrıca aktif tarafta bulunan toprağın istinat duvarı ile yaptığı açıyı da tanımlayabilirsiniz. Yaptığınız değişikleri yandaki çizimde anında izleyebilirsiniz.

Analiz Parametreleri Sekmesi

image-20240517-065446.png

Özellikler

Statik malzeme

image-20240517-065507.png

İstinat duvarı hesap ve betonarmesinde kullanılacak betonarme malzemeyi listeden seçin.

Kısa periyot spektral ivme katsayısı

TBDY 2018’e göre istinat duvarı için ön görülen Sds değerini girin.

Statik-eşdeğer azaltma katsayısı

TBDY 2018 Tablo 16.7’ye göre toprak basınçlarının hesabında kullanılacak r katsayısının seçimi yapılır.

Zemin birim hacim ağırlığı

Geri dolgu olarak kullanılacak zeminin birim hacim ağırlığını giriniz.

Zemin kayma direnci açısı

Geri dolgu zemininin cinsine göre kayma direnci açısı değerini giriniz.

Sursaj yükü (Aktif taraf)

Varsa aktif taraftaki sursarj yük değerini giriniz.

Geri dolgu kohezyon katsayısı(cd)

Geri dolgu zeminine ait kohezyon değerini giriniz.

Temel ile zemin arasındaki sürtünme açısı:

Sürtünmeyi ihmal edebilir, hesaplanan sürtünme değerini kullanabilir ya da kendi hesapladığınız sürtüme açısı değerini girebilirsiniz.

Zemin sınıfı

TBDY 2018’e göre belirlenmiş zemin sınıfını listeden seçebilirsiniz.

Zemin taşıma gücü(qt)

TBDY 2018 için temel taşıma gücü tasarım dayanımıdır(qt). Zemin raporuna göre belirlenir. Temel taşıma gücü tasarım dayanımı qt, zemin karakteristik dayanımı qk'ın dayanım katsayısı değerine1.4’e oranıdır. (TBDY 2018 Madde 16.8.2)

Zemin kohezyon katsayısı(c)

Zeminine ait kohezyon değerini giriniz.

Zemin tipi

Belirlenen zemin tipi listeden seçilir.

Kayma dayanımı(cu)

Kohezyonlu zeminlerde belirlenen drenajsız kayma mukavemeti değeri girilir.

Sürtünme katsayısı

Zemin cinsine göre zeminin sürtünme katsayısı değerini veriniz.

Güvenlik Katsayıları Sekmesi

Özellikler

Devrilme güvenlik katsayısı

Devrilme güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Kayma güvenliği katsayısı

Kayma güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Pasif direnç dayanım katsayısı

Pasif direnç dayanım güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Toptan göçme dayanım katsayısı

Toptan göçme güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Çekme çatlağı derinliği

Killi zeminlerde toprak üst kotundan aşağı doğru oluşması beklenen çatlak çekme çatlağının maksimum değeri buradan belirlenir.

Negatif zemin gerilmesi kontrolü

Temel analizi sonucunda negatif zemin gerilmeleri çıkabilir. Bu seçenek işaretliyse, eğer temelde negatif gerilme oluşmuşsa, program, hesap sonucunda olumsuzluk mesajı verecektir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı Bileşenleri Ekle :   Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

  • Yapı bileşenleri butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyalogu açılacaktır.

  • Bu diyalogda, sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi tıklayın.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyalogu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme  ataması yapılabilir.     

Bileşen seçimi diyalogunda bulunan parametreler şunlardır:

Kullanım bölümünde ;

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin,  malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1”  satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40*70 kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın  yerine  aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar  ile  aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli : Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe  –alana, çevreye, uzunluğa vs- , bölgeye -yan alan, üst, kenar vs- oranlanacağı belirlenir.  Oranla  liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde  istinat duvarı objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır:

İstinat Duvarı

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, malzemenin alanı olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

 

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacmi

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.