• Çok Modlu İtme Yöntemi ’nin, verilen tasarım spektrumuna göre özel durumda başlangıç (elastik) rijitlikleri kullanılarak doğrusal hesap için uygulanması sonucunda elde edilen tüm iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin, aynı tasarım spektrumu esas alınarak 4.8.2 ’ye göre elde edilen büyüklüklerle birebir aynı olacak şekilde otomatik hesaplanır.


TBDY Madde 5.6.6.1 - Çok Modlu İtme Yöntemi ’nin, verilen tasarım spektrumuna göre özel durumda başlangıç (elastik) rijitlikleri kullanılarak doğrusal hesap için uygulanması sonucunda elde edilen tüm iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin, aynı tasarım spektrumu esas alınarak 4.8.2 ’ye göre elde edilen büyüklüklerle birebir aynı olduğu hesap raporunda gösterilecektir.

Yapı Karakteristiklerinin Belirlenmesi başlığında anlatıldığı üzere ARSA yönteminde her bir itme adımında taşıyıcı sistemin o anki iç kuvvet dağılımı ve plastik mafsal tanımına göre modal analiz yapılır. Bu durum ilk adım için de geçerlidir. ARSA yöntemi ile itme analizinin birinci (i=1) adımında statik düşey yükler altında doğrusal olmayan artımsal statik hesap sonucunda elde edilen iç kuvvetler ve şekildeğiştirmeler kullanılarak sisteme modal analiz yapılır. İtme analizinin birinci (i=1) adımı başlanğıç (elastik) rijitlikleri kullanılarak yapılmaktadır. Taşıyıcı sisteme TBDY Bölüm 4.8.2 'de verilen koşullara uygun olarak bir modal analiz yapıldığından 4.8.2 'ye göre elde edilen büyüklükler ile itme analizinin birinci (i=1) adımında hesaplanan büyüklükler birebir aynıdır.

Yapılan modal analiz TBDY Bölüm 4.8.2 'de verilen deprem tasarım spektrumu 'ndan yararlanılarak hesaplanan en büyük modal davranış büyüklükleri elde edilir. TBDY Bölüm Ek 4B.1 ve Ek 4B.2 'de ayrıntıları verilen mod birleştirme yöntemi ile iç kuvvetler ve şekildeğiştirmeler elde edilir. Burada kullanılan mod birleştirme yöntemi Tam Karesel Birleştirme (TKB veya CQC) kuralıdır.