Skip to main content
Skip table of contents

Genel Yapı Bilgileri

Çelik moment aktaran çerçeve örneği için kullanılacak binaya ait geometri, koordinat, malzeme, düşey yük gibi genel yapı bilgileri bu başlık altında detaylı olarak anlatılmıştır.

spektrum kontrol 2.xlsx Ç1.ide10


Bilgileri verilen binada çeşitli aşama hesaplarda kullanılan model ve excel dosyaları yukarıdadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.