Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Moment Aktaran Çerçeve Örneği

Hesabı ve tasarımı yapılacak örnek bina İstanbul İli, Maslak İlçesi’nde yer almaktadır. Dört normal kattan oluşan bina ofis olarak kullanılacaktır.


Sonraki Konu

Genel Yapı Bilgileri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.