Skip to main content
Skip table of contents

Düşey Yükler

Sabit Yükler

  • Çatı katında 4 kN/m2 ve diğer tüm katlarda 4.9 kN/m2 olarak döşeme üzerine alan yayılı yükü olarak uygulanmıştır.

  • Aşağıdaki görselde çatı katı yükleri görülmektedir.

Hareketli Yükler

  • Çatı katında 2 kN/m2 ve diğer tüm katlarda 2 kN/m2 olarak döşeme üzerine alan yayılı yükü olarak uygulanmıştır.

  • Hareketli yük katılım oranı ise TBDY 2018 Tablo 4.3 gereği 0.3 olarak belirlenmiştir. ideCAD Statik kat genel ayarları HYK bölümünden ayarlanmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız: Tekil Düğüm Noktaları Kütleleri Tanımlanması (4.5.9)

Kar Yükü

  • İstanbul Maslak için maksimum kar yüksekliği 75 cm olarak verilmektedir. Güvenli bölgede kalmak adına 80 cm olarak hesap yapılmıştır. Çatı katında 1.3 kN/m2 olarak döşeme üzerine alan yayılı yükü olarak uygulanmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.