Skip to main content
Skip table of contents

Malzeme

Simgeler

Fy = Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi
Fu = Yapısal çelik karakteristik çekme gerilmesi
t = Karakteristik kalınlık


  • Çelik kolonlar için S355, çelik kirişler için ise S275 malzeme kullanılmıştır.

  • ideCAD Statik ile malzeme düzenlemeleri aşağıdaki görselde gösterilmektedir.


Sonraki Konu

Düşey Yükler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.