Skip to main content
Skip table of contents

Binanın Düşey Elastik Tasarım Spektrumu.

SİMGELER

SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
Ed(Z) = (Z) doğrultusundaki depremin etkisi altında tasarıma esas deprem etkisi
G = Sabit yük etkisi


  • TBDY 2018 4.4.3 gereği aşağıda belirtilen elemanların dışındaki taşıyıcı sistem kısımlarında ve bu elemanları bulundurmayan binalarda düşey deprem etkisi Ed(Z) , özel bir hesap yapılmaksızın, Denk.(4.10) ile otomatik olarak hesaplanır.

(a)  Açıklıklarının yataydaki izdüşümü 20 m veya daha fazla olan kirişleri içeren binalar,

(b)  Açıklıklarının yataydaki izdüşümü 5 m veya daha fazla olan konsolları içeren binalar,

(c) Kirişlere oturan kolonları içeren binalar, 

(d) Kolonları düşeye göre eğimli olan binalar.

  • Bu binada yukarıda sıralanan elemanların mevcut olmaması sebebi ile düşey deprem etkisi Ed(Z) denklem 4.10 ile otomatik hesaplanmaktadır.

  • Denklem 4.10’da yer alan G sabit yüktür. Bir eleman için elle hesap yapılırken, eleman üzerindeki tüm sabit yükleri dikkate almamız gerekir. Bu nedenle elle yük olarak girilecek değerleri bu bina gibi fazla elemanı olan yapılarda hesaplamak yerine ideCAD hesap çıktılarının doğru olup olmadığını kontrol etmek daha kolaydır. Aşağıda hesap çıktılarının kontrolünün nasıl yapılabileceği açıklanmıştır.

  • Elle kontrolü gerçekleştirmek için arayüzde kesit tesirleri incelenirken G yüklemesi ile Ed(Z) yüklemesi arasındaki oranın (2/3)SDS’e eşit olup olmadığı kontrol edilir. Örneğin; aşağıda görselleri yer alan ilgili kolon için bu oran şu şekilde hesaplanır:

  • Kolon iç kuvvet sonuçlarında da bu oran şu şekilde kontrol edilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.