Skip to main content
Skip table of contents

Eşdeğer Deprem Yükü Uygulama Sınırları (4.6.2.2)

  • Eşdeğer deprem yükü yöntemi; Tablo 3.6 ’da belirtildiği gibi düzensizliklerin kontrolünde kullanılır.

  • Deprem hesabı Mod Birleştirme Yöntemi ile otomatik yapılır.


Yapılara etkiyen deprem yükleri; döşemelere, kat kütlelerinin toplandığı kabul edilen kat seviyesi, etkiyen yatay yük olarak kabul edilir. Birbirine dik iki doğrultu için belirlenen deprem etkileri, yönetmeliklerde belirtildiği şekli ile birleştirilir. Toplam eşdeğer deprem yükü, taban kesme kuvveti olarak bilinir ve yapıların depreme dayanıklı tasarımında kullanılır.

Eşdeğer deprem yükü yöntemi sadece 1. modun etkisini göz önüne alan bir yöntemdir. Bu nedenle yöntemin kullanılmasında sınırlamalar mevcuttur.

  • Eşdeğer deprem yükü yöntemi; ideCAD Statik IDS v10’ da Tablo 3.6’da belirtildiği gibi düzensizliklerin kontrolünde kullanılmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.