• Modal hesap yöntemlerinden, Mod Birleştirme Yöntemi veya Zaman Tanım Alanında Mod Toplama Yöntemi seçimi kullanıcı denetimindedir.

  • Seçilen Modal hesap yöntemine göre deprem hesabı otomatik olarak yapılır.


Modal Hesap Yöntemleri; Mod Birleştirme ve Mod Toplama olmak üzere 2 yöntemden oluşmaktadır. Hesap Yöntemleri ile Bölüm 4’ün kapsamına giren tüm binaların deprem hesabı yapılabilir. Sebebi ise Modal Hesap Yöntemlerinin her modu dikkate alacak şekilde geliştirilmesidir.

Mod Birleştirme Yönteminde toplam deprem kuvvetinin dağıtılmasında mod şekilleri esas alınır. Bu yöntem çok serbestlik dereceli sistemlerin davranışını veren denklemlerin her mod şekli için ayrı ayrı değerlendirilmesidir. Eşdeğer deprem yükü yönteminden farklı olarak toplam deprem kuvvetinin belirlenmesinde titreşim modu sayısı kütle katılım oranına bağlıdır ve çok sayıda mod davranışı etkiler.

Analiz ayarları - genel ayarlar sekmesinden her iki hesap yöntemi de seçilebilir.