Skip to main content
Skip table of contents

Dxf, Dwg Dosyalarında Yazılar

Mimari ve statik proje tasarımları export edilerek, DWG/DXF formatlarında kaydedilir. Fontların hangi tipte export edileceğini kullanıcı seçer. Yazılar dış çizgi, autoCAD standart fontu ya da true type font olarak export edilir.

image-20240515-075408.png

Özellikler

Dış çizgi olarak kaydet

Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, dış çizgilere aktarılacağını belirler. Tüm fontlar çizgi olarak hazırlanırlar.

AutoCAD standard fontu olarak kaydet

Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, AutoCAD standart fontu olarak aktarılacağını belirler.

True type olarak kaydet (>R13)

AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına fontları True Type olarak aktarılacağı belirlenir.

Tarama arka plan renklerini aktar

image-20240514-131417.png

Proje içerisindeki taramaların arka plan renkleri export edilir.

Yazı boyutlarını küçült

Yazı boyutlarının küçülmesi istenirse işaretlenir.

Not: Dış çizgi olarak aktar seçeneği seçilirse, DXF ya da DWG dosyası açıldığında yazıları değiştirmek mümkün olmaz. Çünkü aktarma esnasında yazılar çizgilere dönüştürülür, yazı objesi olmaktan çıkarlar. AutoCAD standart fontu ya da True Type font olarak aktarılan fontları değiştirmek mümkündür.


Sonraki Konu

Çizgi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.