Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Yer Hareketi

ideCAD Statik ile deprem yer hareketi düzeyleri seçimine göre standart deprem hareketi spektrumları otomatik tanımlanır. TBDY 'de tanımlanan spektral ivme katsayıları ve yerel zemin etki katsayıları kullanılarak yatay elastik tasarım spektrumu ve düşey elastik tasarım spektrumu otomatik oluşturulur. Oluşturulan bu spektrum eğrileri mod birleştirme yöntemi ile deprem analizinde kullanılır. Bunun yanında ihtiyaca göre sahaya özel deprem yer hareketi spektrumu da tanımlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.