Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Tehlikesi (RYTEİE 2)

  • Yatay Elastik İvme Spektrumu Şekil 2.1 ve Denklem 2.3 'e göre otomatik olarak oluşturulur ve deprem hesabında kullanılır.

  • Spektral ivme katsayıları (SDS ve SD1) kullanıcı tarafından belirlenen zemin cinsine göre Tablo 2.3 ve Tablo 2.4 kullanılarak otomatik hesaplanır.

  • Bina Kullanım Amacı 'na göre deprem yer hareketi düzeyi kullanıcı tarafından belirlenir.

  • Hareketli yük azaltma katsayısı kullanıcı tarafından belirlenir.

  • Zemin cinsi kullanıcı tarafından belirlenir.


SİMGELER

cu = Drenajsız kayma dayanımı [kPa]
(cu)30 = Üst 30 metredeki ortalama drenajsız kayma dayanımı [kPa]
DD1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
FS = Kısa periyot için yerel zemin etki katsayısı
F1 = 1.0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı
hi = i ’inci alt tabaka kalınlığı [m]
n = Hareketli yük azaltma katsayısı
(N60)30 = Üst 30 metredeki ortalama standart penetrasyon darbe sayısı
N60,i = i ’inci alt tabakanın standart penetrasyon darbe sayısı
PI = Plastisite Endeksi
Sae(T) = Yatay elastik spektral ivme değeri [g]
SDS = Kısa periyot spektral ivme katsayısı
SD1 = 1.0 saniye periyot için spektral ivme katsayısı
SS = Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı
S1 = 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TA = Yatay elastik ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TB = Yatay elastik ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TL = Yatay elastik spektrumunda sabit yer değiştirme bölgesine geçiş periyodu [s]
w = Su muhtevası [%]
(VS)30 = Üst 30 metredeki ortalama kayma dalgası hızı [m/s]
VS,i = i ’inci alt tabakanın kayma dalgası hızı [m/s]


Riskli Bina tespitinin yapılacağı deprem yer hareketi düzeyleri RYTEİE Tablo 2.1 kullanılarak seçilir.

Deprem Yer Hareketi Düzeyi, TBDY 2018 Sihirbazı kullanılarak seçilebilir.

Daha sonra TBDY 2018 Sihirbazı kullanılarak RYTEİE Tablo 2.2 kullanılarak zemin cinsine göre Yerel Zemin Sınıfı seçilir.

RYTEİE Tablo 2.2 'de verilen değerler TBDY Tablo 16.1 ile verilen değerler ile birebir aynıdır.

Harita spektral ivme katsayıları (FS ve F1) değerleri TBDY 2018 Sihirbazı kullanılarak tasarım spektrumları bölümünden seçilir.

Bu sayede Yatay Elastik Tasarım Spektrumu 'nun oluşturulması için gerekli bilgiler tanımlanmış olur.

Deprem hesabında kullanılmak üzere Yatay elastik tasarım spektrumu, Sae(T), periyoda bağlı olarak RYTEİE Denklem 2.3 ile oluşturulur.

Önemli Not: Bina kullanım sınıfı, Deprem Tasarım Sınıfı, Süneklik düzeyi, Taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) ve Dayanım fazlalığı katsayısı (D) Riskli Bina Analizi içerisinde kullanılmayan kavramlardır. Bu terimler ve katsayılar TBDY çerçevesinde DGT yaklaşımı ile tasarlanan binalar için geçerlidir. Bu sebeple TBDY 2018 Sihirbazı içerisinde bu bölümler yalnızca DGT yaklaşımı için kullanılmaktadır.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.