Skip to main content
Skip table of contents

Çember Ayarları

Çembere ait renk, çizgi kalınlığı, çizgi tipi ve boyama rengi ayarlanır.

Çember Ayarları Diyaloğunun Yeri

Çember Komutu Ayarları

Çember komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen ilkel objeler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çember Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz çemberi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Çember Ayarları

Özellikler

Renk

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Boyama rengi

İçini boya seçeneği işaretlendiğinde aktifleşir. İlkel obje içinin rengi renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

İçini boya

Seçilen objenin içini boyar.


Sonraki Konu

Çember Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.