Skip to main content
Skip table of contents

Çapraz Köşe Noktalarının Yerinin Belirlenmesi

Çapraz Köşe Nokta Yer ayarları ile iskele çaprazlarının köşe noktalarının yeri belirlenir. Çapraz köşe nokta yer ayarına, iskele ayarları diyaloğu iskele ayarları sekmesinden ulaşılır.

Çapraz Köşe Nokta Yer Ayarlarının Yeri

Çapraz köşe nokta yerlerini değiştirmek istediğiniz iskeleyi seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İskelenizin üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak da iskele ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İskele ayarları diyaloğuna girin.

  • Çapraz üst köşe noktası kutusuna üst kirişe olan mesafe değerini girin.

  • Çapraz alt köşe noktası kutusuna alt kirişe (yürüyüş yoluna) olan mesafe değerini girin.

  • Girdiğiniz değere göre çaprazın alt ve üst köşe noktalarının yeri değişecektir.

Çapraz köşe noktalarının yerini değiştirmeden önce iskele görünümü

Çapraz üst köşe noktası yeri değerini 20 cm olarak değiştirdikten sonra iskele görünümü

Çapraz al köşe noktası yeri değerini 20 cm olarak değiştirdikten sonra iskele görünümü


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.