Skip to main content
Skip table of contents

Açıklık Yüksekliğinin Belirlenmesi

Açıklık yükseklik ayarları ile iskele açıklıklarının yükseklikleri belirlenir. Açıklık yükseklik ayarlarına iskele ayarları diyaloğu iskele ayarları sekmesinden ulaşılır.

Açıklık Yüksekliği Ayarının Yeri

Açıklık yüksekliğini değiştirmek istediğiniz iskeleyi seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İskelenizin üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak da iskele ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İskele ayarları diyaloğuna girin.

  • Açıklık yüksekliği kutusuna yeni yükseklik değerini girin.

  • Girdiğiniz değere göre açıklık yüksekliğiniz değişecektir.

Girdiğiniz açıklık yüksekliğinize göre iskele yüksekliğiniz program tarafından hesaplanıp otomatik olarak güncellenecektir.

Açıklık yüksekliğini değiştirmeden önce iskele görünümü

Açıklık yüksekliği 300 olarak değiştirildikten sonra iskele görünümü

Açıklık yüksekliği 150 cm olarak değiştirildikten sonra iskele görünümü


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.