Örnek projede 1. kat S11 kolonun betonarme hesabı Adnan Çakıroğlu – Erkan Özer’ in “eğik eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki dikdörtgen betonarme kesitlerde taşıma gücü formüleri” kitabında açıkladığı yöntem kullanılarak yapılacaktır.

Ön bilgiler

fck = 30 N/mm2 = 0.306 tf/cm2

fyk = 420 N/mm2 = 4.283 tf/cm2

Md2= 7.933 tfm = 793.3 tfcm

Md3 = -25.458 tfm=- 2545.8 tfcm

Nd= -5.925 tf

beton örtüsü(p) = 4.5 cm

Kolon boyutları = 35 cm / 70 cm

n = Nd / (b h fck), mx= Mxd / (bh2fck) , my = Myd /(b2hfck)

n= 5.925 / (35 * 70 * 0.306) = 0.0079

mx = 2545.8 / (35*70*70*0.306) = 0.0485

my = 793.3 / (35*35*70*0.306) = 0.0302

n<0.2 olduğudan;

k= (2 - 6.65n)my + 2.65n + 0.20

k= (2- 6.65 * 0.0079) * 0.0302 +2.65*0.0079 + 0.20 =0.28

m= mx + k * my (my<=mx)

m = 0.0485 + 0.28*0.0302 = 0.056

u = 2.86m+2.92 n2-1.48n

u= 2.86*0.056 +2.92*0.0079*0.0079 -1.48*0.0079=0.151

alfa = ( h- 2*p ) / h

alfa = 61 / 70 = 0.87

k2 = [ (m/n) (0.8/alfa) +0.2] / (m/n+0.2)

k2 = [(0.056/0.0079) (0.8/0.87)+0.2 / (0.056/0.079+0.2) =0.92

kitapçıkta verilen abaktan 4 tarafı eşit donatı yerleşimine göre → k1=1.15 okunur.

As= k1 k2 u b h fck / fyk

As= 1.15 * 0.92 * 0.151 * 35 * 70 * 0.306 / 4.283

As= 27.96 cm2 > 0.01 Ac = 0.01 * 35 * 70 = 24.50 cm2

16’lık donatı kullanılacak:

seçilen donatı = 24.83/2.01 → 12.35 ->14fi16 (4 tarafı eşit donatı dağılımı)

Program raporu: