SİMGELER

Kolon = Kolonun bulunduğu kat ve adı
b/h = Kolon en kesit boyutları
Kombinasyon = Kolon betonarme hesabında esas alınan kombinasyon. Parentez için üst ve alt yazılarak hangi düğüm noktasından oluştuğu bilgisi de yazılır.
Nd = Kolon betonarme hesabında esas alınan eksenel kuvvet
Md2 = Kolon betonarme hesabında esas alınan 2 aksı momenti
Md3 = Kolon betonarme hesabında esas alınan 3 aksı momenti
Ast = Kolon betonarme hesabından bulunan donatı alanı ile şartname gereği hesaplanan donatı alanından büyük olandır.
Majör = Kolonun 2 aksı yönünde yerleştirilen toplam donatı adedi ve çapı
Minör = Kolonun 3 aksı yönünde yerleştirilen toplam donatı adedi ve çapı
Etriye = Enine donatının çapı ve sırayla orta bölge, sarılma, birleşim ve ek bölgesi enine donatı aralıkları


Kolonların boyuna donatıları Kolon raporu içinde Kolon Betonarme Hesap Sonuçları başlığı altında verilmektedir.

Dikdörtgen kolonların betonarme hesabı, taşıma gücü yöntemi kullanılarak iki eksenli eğilme ve eksenel yük etkisi altındaki kesite göre yapılır.