Skip to main content
Skip table of contents

Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Eki Birleşimi Tasarımı

Bindirme levhalı kolon-kiriş eki birleşimi, kiriş başlıklarını ve gövdesini bulonlu veya kaynaklı birleştiren levhalarla oluşturulan moment aktaran ek birleşimidir. Kiriş eki veya kolon eki olarak kullanılabilir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü, levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Bindirme levhalı kolon,kiriş eki birleşimi tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) veya AISC 360-16 yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Bindirme levhalı kolon-kiriş eki birleşimi hesabında, geometri kontrolünde başlık ve gövde bulonları arası mesafe, yatay ve düşey kenar mesafesi ve kaynak kontrolü yapılır. Dayanım kontrolünde, başlık ve gövde bulonlarında kayma, başlık ve gövde bulon deliğinde ezilme, kiriş başlığı ve gövdesi bulon deliğinde ezilme, başlık levhası çekme akması ve çekme kırılması, başlık levhasında blok kayma, kiriş başlığında blok kayma, başlık levhası basınç akması, gövde levhasında blok kayma ve kaynak kontrolü yapılır.

Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Başlıkta Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

72 mm

 

 

d

24 mm

s =79.5 mm > smin = 3*24=72 mm

Başlıkta Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

75 mm

Leh ≥ 2d=2*24=48 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Başlıkta Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

35 mm

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Gövdede Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

112.5 mm

 

 

d

32 mm

s =112.5 mm > smin = 3*24=72 mm

Gövdede Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

55 mm

Leh ≥ 2d=2*24=48 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Gövdede Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

50 mm

Leh ≥ 2d=2*24=48 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

32 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Dayanım Kontrolleri

Başlık Bulonunda Kayma

Ab

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

315.683 kN

732.87 kN

0.431

Başlık Levhası Bulon Deliğinde Ezilme

dh

24+2=26 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

315.683 kN

1371.558 kN

0.230

Kiriş Başlığı Bulon Deliğinde Ezilmeler

dh

24+2=26 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

315.683 kN

1234.402 kN

0.256

Başlık Levhası Çekme Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.15

ΦRn


Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

281.974 kN

571.92 kN

0.493

Başlık Levhası Çekme Kırılması

An

 

Ae

 

Fu

362.846 N/mm2

 

U

1.00

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.16

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

281.974 kN

506.17 kN

0.557

Başlık Levhasında Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

281.974 kN

867.285 kN

0.325

Kiriş Başlığında Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

281.974 kN

780.55 kN

0.361

Başlık Levhası Basınç Akması

K

0.65

 

L

150 mm

 

r

4.33 mm

 

KL/r

22.52

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Ag

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

315.683 kN

571.92 kN

0.552

Gövde Bulonunda Kayma

Ab

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

0.458 kN

244.29 kN

0.002

Gövde Levhası Bulon Deliğinde Ezilme

dh

24+2=26 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

0.458 kN

241.656 kN

0.002

Kiriş Gövdesi Bulon Deliğinde Ezilme

dh

24+2=26 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

0.458 kN

117.954 kN

0.004

Gövde Levha Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1.108 kN

917.9 kN

0.001

Gövde Levhası Kayma Kırılması

Anv

 

Ae

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1.108 kN

787.013 kN

0.001

Kiriş Kayma Kırılması

Anv

 

Ae

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1.108 kN

443.732 kN

0.002

Gövde Levhasında Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1.108 kN

805.664 kN

0.001


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.