Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Eki tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY), AISC 360-16, yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.