• Tablo 3.2 ’de yer alan Deprem Tasarım Sınıflarına ve bina yüksekliğine göre Tablo 3.3 ’ten otomatik olarak belirlenir.


SİMGELER

BKS = Bina Kullanım Sınıfı
BYS = Bina Yükseklik Sınıfı
DTS = Deprem Tasarım Sınıfı
HN = Bina Toplam Yüksekliği


Deprem etkisi altındaki binalar yükseklikleri bakımından sekiz Bina Yükseklik Sınıfı 'na (BYS) ayrılmıştır. Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) , TBDY Tablo 3.3 'e göre Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) ve toplam bina yüksekliği, HN değerine göre belirlenir.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı, Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) ve HN parametrelerini kullanarak Bina Yükseklik Sınıfı 'nı (BYS) otomatik belirler.