Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Yönetmeliği Açıklaması (3.5.1)

  • Bölüm 3.4 ’te tanımlanan deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemlerinin performans düzeylerinin belirlenmesi için 2.2 ’de belirtilen Deprem Yer hareketi düzeylerine ve Deprem Tasarım Sınıflarına göre Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 ile program otomatik belirler.


SİMGELER

BYS = Bina yükseklik sınıfı
DTS = Deprem tasarım sınıfı
DD-1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-3 = 50 yılda aşılma olasılığı %50 (tekrarlanma periyodu 72 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-4 = 50 yılda aşılma olasılığı %68 (tekrarlanma periyodu 43 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
SH = Sınırlı Hasar
KH = Kontrollü Hasar
= Göçme Öncesi


TBDY 3.5.1 'e göre Deprem Tasarım Sınıfı DTS =1, 2, 3, 3a, 4, 4a için tanımlanan Normal Performans Hedefleri ile Deprem Tasarım Sınıfı DTS =1a, 2a için tanımlanan İleri Performans Hedefleri Tablo 3.4 'te tanımlanmıştır. Tablo 3.4 'te Deprem Tasarım Sınıfı 'na göre Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı veya Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile yapılan çözüme göre bir performans hedefi gösterilmiştir.

Bölüm 4 'te tanımlanan koşullar gözönüne alınarak yapılan deprem hesabında performans hedefi Kontrollü Hasar (KH) 'dır ve DD-2 deprem yer hareketi düzeyi kullanılarak Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı uygulanır.

Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımında Bölüm 5 ve Bölüm 15 'te tanımlanan kurallar uygulanmalıdır.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı, kullanılarak Tablo 3.4 'e uygun şekilde performans hedefi ve değerlendirme/tasarım yaklaşımı otomatik belirlenir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.