Skip to main content
Skip table of contents

Genel Esaslar

TBDY 2018 gereği binanın yüksekliği, lokasyonu, zemin tipi vb. parametrelerin göz önüne alınarak taşıyıcı sistem tipinin seçimi ve bina tasarımı için kullanılması gereken tasarım yaklaşımı adım adım Analiz ayarları sihirbazı yardımı ile otomatik yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.