• Bina Kullanım Sınıfı seçimi Tablo 3.1 ‘e göre kullanıcı tarafından seçilir.


SİMGELER

BKS = Bina Kullanım Sınıfı
I = Bina Önem Katsayısı


Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı uygulanırken TBDY Madde 3.1.1 'e göre, Deprem Tasarım Sınıfları 'nın belirlenmesine esas Bina Kullanım Sınıfı (BKS) Tablo 3.1 'e uygun olarak belirlenir. Binanın kullanım amacına uygun olarak üç adet Bina Kullanım Sınıfı (BKS) ve bu sınıflara karşılık TBDY Madde 3.1.2 'ye uygun olarak Bina Önem Katsayısı I değeri belirlenir.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı kullanılarak Bina Kullanım Sınıfı (BKS) seçilir ve buna bağlı olarak Bina Önem Katsayısı I Tablo 3.1 'e uygun olarak belirlenir.