• Rijit bodrum perdelerinin binayı az üç taraftan çevrelemesi şartı kullanıcı tarafından denetlenir.

  • Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması şartı otomatik kontrol edilir.

  • Yukarıdaki verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda otomatik tanımlanır.

  • Bina yüksekliği HN, belirlenirken çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör ve makine dairesi benzeri küçük kütleli uzantılar dikkate alınmama opsiyonu kullanıcı denetimindedir.


SİMGELER

HN = Bina Toplam Yüksekliği
Tp,tüm = Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu
Tp,üst = Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, binanın tümüne ait taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu


TBDY Madde 3.3.1.1 'e göre bir aşağıdaki koşulların her ikisinin de sağlandığı binalar bodrumlu bina olarak gözönüne alınır. Aşağıdaki her iki şartı sağlayan Bodrumlu binalar 'da bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.

  • (a) Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi gerekir.

  • (b) Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu (Tp,tüm) ’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu (Tp,üst) ’na oranının 1.1’den küçük olması (Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst ).

3.3.1.1(a) maddesi kullanıcı denetiminde olan bir koşuldur. 3.3.1.1(b) koşulu bodrumlu binalar için otomatik hesaplanır. Aşağıdaki görselde Dinamik Analiz Raporu 'nun “Rijit Bodrum Kabulü için Periyot Kontrolü” başlıklı tablosu gösterilmiştir. Bu tabloda TBDY Madde 3.3.1.1(b) 'ye uygun olarak Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst koşulu kontrol edilmektedir ve raporlanmaktadır.

TBDY Madde 3.3.1.1(a) ve (b) koşullarının ikisi birden sağlanıyor ise rijit bodrum kabulü yapılır ve bina yüksekliği HN bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinden itibaren tanımlanır. Bu durumda Kat Genel Ayarları penceresinden “Rijit” işaretlenmelidir.

Eğer 3.3.1.1(a) ve (b) koşullarından herhangi bir tane sağlamıyor ise rijit bodrum kabulü uygulanmaz. Bu durumda bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar 'da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır. Bu durumda bina yüksekliği HN, temel üst kotundan bina üst kotuna kadar olan yüksekliktir. Bu iki koşuldan herhangi biri sağlanmıyor ise Kat Genel Ayarları penceresinden Rijit sütunundaki işaret kaldırılmalı ve analiz tekrarlanmalıdır.

TBDY Madde 3.3.1.3 'e göre bina yüksekliği HN, belirlenirken çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör ve makine dairesi benzeri küçük kütleli uzantılar dikkate alınmayabilir. Kat Genel Ayarları penceresinden asansör/makine dairesi seçeneği işaretlendiğinde bu kat bina yüksekliği HN, hesabında gözönüne alınmaz.