Performans analizi yapılacak binalardan edinilen bilgi düzeyi TBDY 15.2.5 'e göre kapsamlı bilgi düzeyi ise bilgi düzeyi katsayısı 1.00 alınır. Bilgi düzeyi katsayıları, mevcut binaların performans analizinde (doğrusal veya doğrusal olmayan) betonarme eleman kapasitelerinin hesaplanması için kullanılır.


  • Bilgi düzeyi katsayısı kullanıcı tarafından belirlenir.

  • Donatı korozyon katsayısı ve yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi katsayısı kullanıcı tarafından belirlenir.

  • Malzeme tanımı ve malzeme dayanımları kullanıcı tarafından girilir.

  • Malzeme tanımı, bilgi düzeyi katsayısı, donatı korozyon ve kenetlenme boyu akma gerilmesi katsayısı seçildikten sonra kesit kapasiteleri ve sınır değerleri otomatik hesaplanır.


Kapsamlı bilgi düzeyi, TBDY 15.2.5 'te açıklanmıştır.

Aşağıdaki resimde donatı korozyonu çarpanı ve yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı değerlerinin hangi bölümden tanımlandığı gösterilmiştir.