Skip to main content
Skip table of contents

Sınırlı Bilgi Düzeyi (15.2.4)

Performans analizi yapılacak binalardan edinilen bilgi düzeyi TBDY 15.2.4 'e göre sınırlı bilgi düzeyi ise bilgi düzeyi katsayısı 0.75 alınır. Bilgi düzeyi katsayıları, mevcut binaların performans analizinde (doğrusal veya doğrusal olmayan) betonarme eleman kapasitelerinin hesaplanması için kullanılır.


  • Bilgi düzeyi katsayısı kullanıcı tarafından belirlenir.

  • Donatı korozyon katsayısı ve yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi katsayısı kullanıcı tarafından belirlenir.

  • Malzeme tanımı ve malzeme dayanımları kullanıcı tarafından girilir.

  • Malzeme tanımı, bilgi düzeyi katsayısı, donatı korozyon ve kenetlenme boyu akma gerilmesi katsayısı seçildikten sonra kesit kapasiteleri ve sınır değerleri otomatik hesaplanır.


Donatı tespiti yapılan betonarme perde ve kolonlarda bulunan mevcut donatının minimum donatıya oranını ifade eden donatı gerçekleşme katsayısı belirlenmelidir. Perde ve kolon kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan bu katsayı 1’den büyük olamaz. Bu katsayı donatı tespiti yapılmayan diğer tüm perde ve kolonlara uygulanarak olası donatı miktarları belirlenecektir. Kirişler için yalnızca düşey tasarım yükleri altında gerekli olan donatı kullanılacaktır. Donatısında korozyon gözlenen elemanlar planda işaretlenecek ve bu durum eleman kapasite hesaplarında dikkate alınacaktır.

Sınırlı bilgi düzeyi için TBDY 15.2.4 'te açıklanmıştır.

Aşağıdaki resimde donatı korozyonu çarpanı ve yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı değerlerinin hangi bölümden tanımlandığı gösterilmiştir.

image-20240524-140208.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.