Bilgi düzeyi katsayıları, mevcut binaların performans analizinde betonarme eleman kapasitelerinin hesaplanması için kullanılır. Bilgi düzeyleri, sınırlı bilgi düzeyi ve kapsamlı bilgi düzeyi olarak sınıflandırılır. Mevcut malzeme dayanımları bilgi düzeyi katsayıları ile çarpılır ve moment-eğrilik hesabı kullanılarak eleman kapasiteleri hesaplanır.


  • Mevcut bina için bilgi düzeyi seçimi kullanıcı denetimindedir.

  • Seçilen bilgi düzeyine göre bilgi düzeyi katsayısı otomatik olarak seçilir ve malzeme modeline yansıtılır.


Mevcut binaların taşıyıcı sistemlerinde bilgi düzeyi seçimi yerinde yapılan ölçümler ile Sınırlı veya Kapsamlı olarak sınıflandırılır. Seçilen bilgi düzeyi ile TBDY Tablo 15.1 'de belirtilen bilgi düzeyi katsayısı beton ve donatının malzeme modeli tanımlanırken kullanılır. Bu sayede bilgi düzeyi katsayıları hesap yöntemlerine (doğrusal deprem hesabı ve doğrusal olmayan deprem hesabı) yansıtılmış olur.

Beton basınç dayanımı ve donatı akma dayanımı değerleri mevcut malzeme dayanımları ve bilgi düzeyi katsayısı kullanılarak bulunduktan sonra mevcut malzeme dayanımlarına göre gerilme-birim şekildeğiştirme bağıntıları hesaplanarak mevcut yapılar için malzeme modelleri oluşturulur. Oluşturulan bu malzeme modelleri kesitin moment-eğrilik bağıntısının elde edilmesinde kullanılır. Moment-eğrilik bağıntısı elde edildikten sonra plastik mafsal özellikleri (iskelet eğrisi, akma momenti…) elde dilir.