Skip to main content
Skip table of contents

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Tasarımı

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim, kolon başlığına pam penetrasyonlu küt kaynaklı kaynaklı ve kiriş başlığına köşe kaynaklı birleştirilen başlık levhaları ile oluşturulur. Gövde levhası bulon kontrolü, kaynak kontrolü, levha kontrolü ve birleşim uygulama sınırları kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) veya AISC 360-16 yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim hesabında, geometri kontrolünde başlık levhası ve kayma levhası kaynak kalınlığı, kayma levhası kolon başlığı kaynak kalınlığı, süreklilik levhası - kolon başlığı ve gövdesi kaynak kalınlığı kontrolü yapılır. Dayanım kontrolünde başlık levhası kaynak dayanımı, başlık levhası çekme kırılması, kiriş başlığında blok kayma, basınç levhası akması, kayma levhası kaynak dayanımı, kayma levhası kiriş gövde dayanımı, gövde levhası kayma kırılması, gövde levhası eğilme akması, kolon panel bölgesi kayması kontrolü yapılmaktadır.


Birleşim Geometrisi

Geometri Kontrolü

Başlık Levhası Kiriş Başlığı Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

6 mm

 

a min

4 mm

Tablo 13.4

Kayma Levhası Kiriş Gövdesi Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

6 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Kayma Levhası Kolon Başlığı Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

6 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Süreklilik Levhası - Kolon Başlığı Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

6 mm

 

a min

4 mm

Tablo 13.4

Süreklilik Levhası - Kolon Gövdesi Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

 

 

 

a

6 mm

 

a min

4 mm

Tablo 13.4

Dayanım Kontrolleri

Başlık Levhası Kiriş Başlığı Kaynak Dayanımı

L

520 mm

Lwt

280 mm

Fe

490 N/mm2

Rnwl

Rnwt

Rnw

w

8.487 mm

Fu-plate

410 N/mm2

Fu flange

410 N/mm2

tp

16 mm

tf

18 mm

RnBM

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

143.884 kN

1140.426 kN

0.126

Başlık Levhası Çekme Akması

Ag

 

Fy

275 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.15

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

143.884 kN

1108.8 kN

0.130

Başlık Levhası Çekme Kırılması

An

 

Ae

 

Fu

410 N/mm2

 

U

1.00

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.16

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

143.884 kN

1377.6 kN

0.104

Kiriş Başlığında Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

275 N/mm2

 

Fu

410 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

143.884 kN

1269 kN

0.113

Basınç Levhası Basınç Akması

K

0.65

 

L

20 mm

 

r

4.619 mm

 

KL/r

2.81

 

Fy

275 N/mm2

 

Ag

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.20

(KL/r<25)

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

143.884 kN

1108.8 kN

0.130

Kayma Levhası Kolon Başlığı Kaynak Dayanımı

w

8.487 mm

 

FE

490 N/mm2

 

l

260 mm

 

e

117.5 mm

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

15.529 kN

374.02 kN

0.042

Kayma Levhası Kiriş Gövdesi Dayanımı

Fe

490000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  6/0.707=8.487 mm

Fu

410  N/mm2

t

10 mm

Rnw

RnBM

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

66.153 kN/m

1323 kN/m

0.042

Gövde Levhası Kayma Akması

Ag

 

Fy

275 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

15.529 kN

429 kN

0.036

Gövde Levhası Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

410 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

15.529 kN

376.38 kN

0.041

Gövde Levhası Eğilme Akması

dp

260 mm

 

Fy

275 N/mm2

 

tp

10 mm

 

a

117.5 mm

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

15.529 kN

273.948 kN

0.057

Kolon Panel Bölgesi Kayması

Pr

1621.397 kN

ÇYTHYEDY 13.29a

Py

 

Fy

275000 kN/m2

 

Ag

28634.759 mm2

 

dc

650 mm

 

tw

16 mm

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

103.141 kN

1544.4 kN

0.067


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.