Skip to main content
Skip table of contents

A12 için bağ kirişli perde bulunmuyor.

Çıkan Mesajın Tamamı:

(X/Y yönünde) yönünde bağ kirişli perde bulunmuyor .

A12 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde, deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli
(boşluklu) betonarme perdelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

Olası çözümler:

  • A12 taşıyıcı sistem tipi seçimi için perdelerin tamamında bağ kirişli(boşluklu) perde koşullarını sağlayacak şekilde taşıcıyı sistemde düzenleme yapılabilir.

  • Sistemdeki perdelerin herhangi biri bağ kirişli boşluklu perde koşullarını sağlamıyorsa, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazında, boşluksuz perdeli A13 ve A15 taşıyıcı sistem tipleri seçilebilir.

  • Boşluklu veya boşluksuz perde kullanılmayacak ise süneklik düzeyi yüksek sistemler için A11 taşıyıcı sistem tipi, süneklik düzeyi sınırlı sistemler için ise A31 taşıyıcı sistem tipi seçilebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.