Skip to main content
Skip table of contents

DTS= 4 için ∑Mdev/Mo>=0.75 sağlanmalıdır.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Deprem tasarım sınıfı (DTS) 3 veya 4 olan tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme taşıyıcı sistemlerde ∑Mdev/Mo>=0.75 koşulu sağlanmalıdır.


TBDY 4.3.4.6 maddesine göre süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, (4.3) sağlanmalıdır.

                                                              ∑MDEV ≥ 0.75Mo                                                       (4.3)

Olası çözümler:

  • 4.3 koşulu sağlanana kadar taşıyıcı sisteme perde/perde grubu eklenebilir.

  • Bina yükseklik sınıfı BYS>=7 ise A31 seçilerek çözüm yapılabilir.


Simgeler:

MDEV = Betonarme ve çelik süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı

Mo = Binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momenti


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.