Çıkan Mesajın Tamamı:

X/ Y yönünde perde içermeyen süneklik düzeyi sınırlı(A31) tek doğrultuda dişli(nervürlü) döşemeler, sadece DTS = 3 veya 4 olan binalarda kullanılabilir.

TBDY 2018 4.3.4.3 maddesine göre, dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler, perde içermedikleri takdirde, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak sınıflandırılacak ve sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır. 

Bu nedenle, deprem tasarım sınıfı DTS=1 veya 2 olan yapılarda, tek doğrultulu dişli döşemeli(nervür) sistemlerde A31 seçimi yapılamaz.

Olası çözümler:

  • Bina yükseklik sınıfı BYS>=6 ise, projeye her iki yönde de %75 devrilme momenti oranını sağlanması koşulu ile yeterli oranda perde/perde grubu ilavesi yapılarak, A23 veya A24 taşıyıcı sistemlerden biri seçilebilir. (TBDY Madde 4.3.4.6)

  • Bina yükseklik sınıfı BYS<6 ise tek doğrultuda dişli(nervürlü) döşeme sistemi ile çözüme izin verilmemektedir. (Tablo 4.1). Döşeme sistemi, Kirişli/Kaset Döşemeli sistemler olarak tasarlanmalıdır.