Çıkan Mesajın Tamamı:

A31 taşıyıcı sistemi sadece Deprem tasarım sınıfı (DTS) 3 veya 4 olan binalarda kullanılabilir.

A31 tipi taşıyıcı sistemi TBDY 2018 Tablo 4.1’de, deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

TBDY 2018 4.3.4.3 maddesine göre, deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler (Tablo 4.1’de A31, B31, C31 taşıyıcı sistemleri), sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır.

4.3.4 a maddesine göre DTS=1a, DTS=2a, DTS=3a ve DTS=4a olarak sınıflandırılan binalarda süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler kullanılamaz.

4.3.4 b maddesine göre BYS <= 6 olan ve  DTS=1a ve DTS=2a olarak sınıflandırılan binalarda süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler kullanılamaz.    

Bu nedenle, deprem tasarım sınıfı DTS=1, 1a,2, 2a, 3a, 4a olan yapılarda A31 seçimi yapılamaz.

Olası çözümler:

  1. Süneklik düzeyi yüksek seçilerek çözüm yapılabilir.

  • BYS>=3 ise perde içermeyen binalar A11 olarak seçilebilir.

  • BYS>=2 ise bina, Madde 4.3.4.5 verilen koşullar da göz önüne alıarak A14 veya A15 olarak seçilebilir.

2. Bina yükseklik sınıfı BYS>=6 ise süneklik düzeyi karma seçilerek çözüm yapılabilir

  • Madde 4.3.4.5 verilen koşullar göz önüne alınarak A21 veya A22 taşıyıcı sistemlerden biri seçilebilir.