Çıkan Mesajın Tamamı:

A33 taşıyıcı sistem tipi için Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) >= 6 koşulu (X/Y) yönünde sağlanmadı


TBDY 2018 Tablo 4.1’de A33 taşıyıcı sistem için Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) >= 6 sınırı getirilmiştir. Yapı taşıyıcı sistemi A33 seçildiği ve BYS>=6 koşulu sağlanmadığı için ideCAD uyarı vermektedir.

Tablo 3.3 – Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları:

Bina Yükseklik Sınıfı

Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre  Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları [m] 

DTS = 1, 1a, 2, 2a

DTS = 3, 3a

DTS = 4, 4a

BYS = 1

HN > 70

HN > 91

HN >105

BYS = 2

56 <HN ≤ 70

70 <HN ≤ 91

91<HN ≤105

BYS = 3

42 <HN ≤ 56

56 <HN ≤ 70

56 <HN ≤ 91

BYS = 4

28 <HN ≤ 42

42 <HN ≤ 56

BYS = 5

17.5 <HN ≤ 28

28 <HN ≤ 42

BYS = 6

10.5 <HN ≤17.5

17.5 <HN ≤ 28

BYS = 7

7 <HN ≤10.5

10.5 <HN ≤17.5

BYS = 8

HN ≤ 7

HN ≤10.5

Çözüm:

  • Bina (BYS) = 5 ise A11, A12, A13, A14, A15, A16, A21, A22 taşıyıcı sistem tipleri için kullanılabilmektedir. Uygun taşıyıcı sistem, sünelik düzeyi ve ve gerekirse döşeme tipi değişikliklerine gidilerek, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği sihirbazı ile taşıyıcı sistem tipi seçimi değiştirilebilir.

  • Bina (BYS) = 4 ise A11, A12, A13, A14, A15, A16, A21, A22 taşıyıcı sistem tipleri için kullanılabilmektedir. Uygun taşıyıcı sistem, sünelik düzeyi ve ve gerekirse döşeme tipi değişikliklerine gidilerek, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği sihirbazı ile taşıyıcı sistem tipi seçimi değiştirilebilir.

  • Bina (BYS) = 3 ise A11, A12, A13, A14, A15, A16 taşıyıcı sistem tipleri için kullanılabilmektedir. Uygun taşıyıcı sistem, sünelik düzeyi ve ve gerekirse döşeme tipi değişikliklerine gidilerek, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği sihirbazı ile taşıyıcı sistem tipi seçimi değiştirilebilir.

  • Bina (BYS) = 2 ise A12, A13, A14, A15 taşıyıcı sistem tipleri için kullanılabilmektedir. Uygun taşıyıcı sistem ve gerekirse döşeme tipi değişikliklerine gidilerek, Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği sihirbazı ile taşıyıcı sistem tipi seçimi değiştirilebilir.

  • Bina BYS =1 ise TBDY 2018 3.3.2.2 maddesinde belirtilen binalar Bölüm 13’e göre yüksek binalar olarak sınıflandırılacaktır, koşuluna istinaden TBDY Bölüm 13’de verilen esaslarına göre bina tasarımı yapılmalıdır.