Çıkan Mesajın Tamamı:

Taşıyıcı sistem tipi A23 (X/Y yönünde) seçilmiş. A23 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır.


A23 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde, deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

Buna karşın projede perde tanımlanmamıştır.

Olası çözümler:

  • Projede A23 taşıyıcı sistemine uygun olarak talep edilen yönde perde eklenmelidir.

  • Yapıda perde kullanılmayacaksa, Analiz Ayarlar/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazında A31 seçilmelidir. Dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler, perde içermedikleri takdirde, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak sınıflandırılacak ve sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır. (TBDY 4.3.4.3)