Çıkan Mesajın Tamamı:

X / Y yönünde perdeler var. X / Y yönünde taşıyıcı sistem tipi A11 seçilemez.


A11 taşıyıcı sistemi, deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

Olası çözümler :

  • Sistemde sadece kolon tanımlanmalıdır.

  • Eğer projede perde bulunacaksa, perdelerin boşluklu ya da boşluksuz olması koşuluna göre Analiz Ayarları/TBDY 2018 Deprem Yönetmeliği Sihirbazında, sistem tipi olarak A14 ya da A15 seçimi yapılmalıdır.