Yapı modellemesi sırasında arayüzde oluşturulan fiziksel model, sonlu elemanlar yöntemine göre analitik modele dönüştürülür. Bu dönüştürme işlemi Sonlu Elemanlar Yöntemi'ne uygun yapılır. Sonlu elemanlar yöntemi, fiziksel bir modelin matematik ifadesidir.