Çıkan Mesajın Tamamı:

Zımbalama donatısı kullanılabilmesi için döşeme kalınlığı min. 25cm olmalıdır


TBDY 7.11.10 maddesinde τpd fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir, koşulu bulunmaktadır.

Çözüm

Adı ve katı verilen döşemenin döşeme kalınlığını en az 25 cm veriniz.