Çıkan Mesajın Tamamı:

Döşeme zımbalama güvenliği sağlanmıyor. TBDY 7.11.7


Zımbalama güvenliği sağlanmıyor mesajı, katı ve eleman adı ile birlikte kirişsiz kat döşemeleri için verilmektedir.

7.11.7 Kirişsiz döşemelerde ve kirişsiz plak temellerde zımbalama kontrolü, sonlu eleman modeli çözümünden elde edilen ve düşey yüklerle beraber Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile büyütülmüş olan deprem etkileri altında oluşan düşey doğrultudaki kayma gerilmesi esas alınarak yapılabilir. Sonlu eleman çözümünden elde edilen kayma gerilmesi değeri için döşeme veya temel etkili yüksekliği d olmak üzere, Denk.(7.27)’de verilen koşul sağlanacaktır.

                                                               τpd pd / d fctd                                                       (7.27)

7.11.10 τpd fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir

Olası çözümler:

  • Döşeme kalınlığı arttırılabilir.

  • Plak kalınlığı en az 250 mm olmak şartıyla zımbalama donatısı kullanılabilir.

  • Beton sınıfı arttırılabilir.

  • Kolon/perde boyutu arttırılabilir.

  • Zımbalama çevresi içerinde döşeme boşlukları var ise iptal edilebilir.

  • Kolon ve perdelerin döşeme sınırına veya döşeme boşluklarına olan mesafesi arttırılabilir.