Skip to main content
Skip table of contents

Dişli döşemede diş yüksekliği şartı sağlamıyor.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Dişli döşemede diş yüksekliği şartı sağlamıyor. (T.S.500 11.3.2)


Katı ve adı verilen dişli(nervür/kaset) döşemenin diş yüksekliğini koşul sağlanana kadar arttırınız.

  1. Nervür/kaset döşemeyi seçiniz.

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Nervür/Kaset sekmesinde Diş yüksekliği(H) satırına koşulu sağlayan değeri giriniz ve Tamam butonuna tıklayınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.