Çıkan Mesajın Tamamı:

Döşeme kalınlığı şartı sağlamıyor. (T.S.500 11.4.2)


TS 500 11.4.2 denklem 11.1’in sağlanmaması durumunda döşeme için bu mesaj verilir.

Çözüm :

  • Adı ve katı verilen döşemenin kalınlığını koşulu sağlayacak kadar arttırınız.

  1. Döşeme veya döşemeleri seçiniz.

  2. Özelliklerini tıklayınız.

  3. Genel Ayarlar sekmesinde Kalınlık satırına yeterli kalınlık değeri veriniz.


Simgeler:

h = Döşeme kalınlığı

lsn = Kısa kenar döşeme temiz açıklığı

αs = Döşeme sürekli kenar uzunlukları toplamının kenar uzunlukları toplamına oranıdır.

m = Döşeme uzun kenarın kısa kenara oranı