Skip to main content
Skip table of contents

Zayıf Etkileşimli Kaçıklık

Mekanik Model

Elemanlar başlangıçtaki noktalarından kaçık ve başlangıç noktalarına zayıf bir linkle bağlı olarak davranmaktadırlar. Zayıf etkileşimli kaçıklığı tanımlamak için bir güçlü etkileşimli kaçıklık31 ve bir mafsal kullanılır.

Yükler

Zayıf etkileşimli kaçıklık elemanı üzerine yük tanımlanmasına izin verilmemektedir (ancak noktalarına tanımlanabilir).

Notlar

  • Kaçıklık (güçlü ya da zayıf) kiriş/çubuk elemanlarda kullanılabilir.

  • Zayıf etkileşimli kaçıklık elemanlarında ısıl genleşme katsayısı yoktur.

  • Zayıf etkileşimli kaçıklık elemanlarının kütlesi ve sönüm değeri yoktur.


31 Bir eleman içindeki "güçlü etkileşimli kaçıklık”, elemanın bir noktasının sonlu elemanlar ağı içindeki gerçek konumundan farklı bir noktada dikkate alınmasını sağlamaktadır. Örneğin; bir kiriş eleman, sonlu eleman ağı konumundan "kaçık" olarak dikkate alınarak ağda yeni bir nokta oluşumundan kaçınılabilir. "Güçlü etkileşimli kaçıklık" durumunda gerçek nokta ile "fiktif" kaçık nokta güçlü olarak bağlanmış haldedir. “Güçlü etkileşimli kaçıklık” hakkında daha detaylı bilgi için “Kullanım Kılavuzu” dosyasına bakınız.


Sonraki Konu

Noktasal Kütle

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.