Skip to main content
Skip table of contents

Zaman Tanım Alanında Hesapta Doğrultu Birleştirilmesi (4.4.2.2)

  • Zaman tanım alanında deprem hesabı yapılması durumunda doğrultu birleştirmesi yapılmasına gerek yoktur.


Deprem hesabı zaman tanım alanında dinamik davranışı temsil eden hareket denklemleri ile çözülürse, aynı anda iki birbirine dik doğrultudaki deprem etkisi de yöntemin felsefesi sayesinde gözönüne alınır. Bu durumda hesap sonucu birleştirilmiş yatay deprem etkisi elde edildiğinden dolayı, ayrı ayrı yatay deprem etkilerini hesaplayıp birleştirmeye gerek kalmaz. Zaman tanım alanında hesap yapılırken birleştirilmiş yatay deprem etkisi otomatik elde edilir.


Sonraki Konu

Düşey Deprem Etkisi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.