Skip to main content
Skip table of contents

Yüzeysel Temellerin Yatayda Kayması Nasıl Hesaplanır?

16.8.4. Yüzeysel Temellerin Yatayda Kayması

16.8.4.1 – Yatayda kayma ile ilgili olarak statik ve depremi içeren yükleme durumlarının her birinde Denk.(16.9)'daki eşitsizlik sağlanacaktır.

Burada Vth temel tabanında etkiyen tasarım yatay kuvveti'ni, Rth tasarım sürtünme direnci’ni, Rpt ise tasarım pasif direnci’ni göstermektedir.

16.8.4.2 – Tasarım sürtünme direnci Rth drenajlı durumda Denk.(16.10) ile hesaplanabilir:

Burada Ptv temel tabanına etkiyen tasarım düşey basınc kuvvetini, δ ise temel tabanı ile zemin arasındaki sürtünme açısını göstermektedir.

16.8.4.3 – Sürtünme katsayısı tan δ, saha deneyleri ile aksi belirlenmedikçe, Tablo 16.3’te verilen değerlerden daha büyük alınmayacaktır.

16.8.4.4 – Tasarım sürtünme direnci Rth kohezyonlu zeminlerde (drenajsız durumda) Denk.(16.11) ile hesaplanabilir.

Burada, Ac temel altında basınç gerilmelerinin oluştuğu toplam alanı ifade etmektedir.

16.8.4.5 – Tasarım pasif direnci Rpt, karakteristik pasif direnci Rpk'nın dayanım katsayısı'na bölünmesi ile hesaplanacaktır.

16.8.4.6 – Yeraltı su seviyesi altındaki temellerde, depremde tasarım sürtünme direnci zeminin drenajsız kayma dayanımı esas alınarak hesaplanacaktır.

Ptv nasıl hesaplanır?

Ptv, tbdy 2018'de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. yüzeysel temellerin yatayda kayması hesabında kullanılmaktadır.

Ptv = Temel tabanına etkiyen tasarım düşey basınç kuvveti, kazığa etkiyen düşey tasarım kuveti [kN]

16.8.4. Yüzeysel Temellerin Yatayda Kayması

16.8.4.1 – Yatayda kayma ile ilgili olarak statik ve depremi içeren yükleme durumlarının her birinde Denk.(16.9)'daki eşitsizlik sağlanacaktır.

Burada Vth temel tabanında etkiyen tasarım yatay kuvveti'ni, Rth tasarım sürtünme direnci’ni, Rpt ise tasarım pasif direnci’ni göstermektedir.

16.8.4.2 – Tasarım sürtünme direnci Rth drenajlı durumda Denk.(16.10) ile hesaplanabilir:

Burada Ptv temel tabanına etkiyen tasarım düşey basınc kuvvetini, δ ise temel tabanı ile zemin arasındaki sürtünme açısını göstermektedir.

Kombinasyonlar dışında yüklemeleri ayrı ayrı incelenmek isteniyorsa. kullanıcı tanımlı kombinasyon oluşturulabilir. yapı ağacında kombinasyonlar kısmında sağ tuş menüsü kullanılarak "yeni kombinasyon ekle" komutu ile kombinasyon eklenebilir.

https://help.idecad.com.tr/ideCAD/yuekleme-kombinasyonlari

Perspektif ekranda sağ tuş menüsünde "Analiz modeli" komutuna tıklayarak analiz modeli görünümüne geçin
Görselleştirme diyaloğunda Kabuk sonuçları sekmesinde, Radye temel sonuçları (4.10.3 Uygulanmış) ve “Taban Basıncı” opsiyonları seçilmeli

Kombinasyon seçimi yapıldığında ilgili kombinasyon için taban basıncı grafiği incelenebilir.
"Prtscn" tuşu ile ekran görüntüsü alınabilir. MS Paint gibi bir resim düzenleme programına ekran görüntüsü yapıştırılıp çıktı alınabilir veya resim olarak kayıt edilebilir.

Seçilen yükleme durumu veya kombinasyon için maksimum taban basıncı değeri soldaki renk skalasının en altında görülebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.