Skip to main content
Skip table of contents

Temel Tasarımı Esasları

TBDY 2018 Bölüm 16- Deprem etkisi altında temel zemini ve temellerin tasarımı için özel kuralları içermektedir.

TBDY 2018’in bu bölümünde Yüzeysel temellerin taşıma gücü kontrolleri, Yüzeysel temellerin yatayda kayma, Bodrum perdelerine etkiyen statik ve dinamik zemin basıncı gibi hesaplara ilişkin kurallar yer alır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.