Skip to main content
Skip table of contents

Yükseklik ve Kot Ayarlarının Düzenlenmesi

İskele ilk oluşturulurken kat genel ayarlarında tanımlanan kat yüksekliği ve kat sayısı dikkate alınır, iskele yüksekliği otomatik hesaplanır. Açıklık yüksekliğine göre iskele katları oluşturulacaktır. İskele aktif katın 0 kotuna göre yerleştirilecektir.

Sonradan kat eklemek veya mevcut iskeleden kat silmek istenirse Kat Sayısı ayarından bu işlem yapılır. Aynı zaman da Yükseklik ayarından da kat ekleme veya silme işlemi yapılır, Kot ayarından da iskele sıfırdan farklı bir kota yerleştirilir. Girilen açıklık yükseklik değerine göre kat sayısı otomatik hesaplanarak değişecektir.

Yükseklik ve Kot Ayarlarının Yeri

Ayarlarını düzenleyeceğiniz iskeleyi seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İskelenizin üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak da iskele ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yükseklik ve kot ayarlarını düzenleyeceğiniz iskeleyi seçin ve ayarlarına girin.

  • İskele ayarları sekmesinde yükseklik ve kot değerlerini düzenleyin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • İskelenizin kotu girdiğiniz değere göre değişecektir.

  • Girdiğiniz yeni yükseklik değerine göre kat sayısı otomatik değişecektir.

Kot değeri 0 cm ve yükseklik değeri 600 cm olduğunda iskele

Kot değeri -200 cm ve yükseklik değeri 600 cm olduğunda iskele

Kot değeri -200 cm ve yükseklik değeri 800 cm olduğunda iskele


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.