Skip to main content
Skip table of contents

Yapı Tipinin Seçilmesi

Endüstriyel çelik yapılar modellenirken, holler farklı yapı tipleri seçilerek modellenebilir. Portal, düz ve tonoz yapı tipi detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Portal Çatı Tipi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.